Audacity 1.1.3...

Elektronika

Strona główna

 

Audacity 1.1.3 free PL

<< Wieloplatformowy, bezpłatny program, z ogólnie dostępnym kodem źródłowym i >>

 Powyżej – okna informacji o programie z logo, znajdujące się w  menu pomocy

 

Cena najnowszej wersji programu Cool Edit - 2.1-Pro jest bardzo wysoka, jak na polskie warunki -obecnie wynosi ok. 1000 zł. Dlatego warto się zapoznać z bezpłatną alternatywą dla Cool Edita, jakim stał się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy program młodych, amerykańskich entuzjastów-programistów - "Audacity1.1.3". Jego skrótowy opis tutaj zamieszczamy. Audacity nie posiada, co prawda, tak dużego spektrum narzędzi, jak markowy Cool Edit, jednak do wielu domowych i pół-profesjonalnych zastosowań w zupełności wystarczy. Jego mniejsza złożoność staje się czasem zaletą (w stos. do Cool Edit), pozwalając na szybką i prostą realizację postawionych zadań. Zwłaszcza, że Audacity ma interfejs w istotnej części spolszczony, co należy docenić, bo jest to ciągle rzadkość pośród programów do edycji dźwięku.

Podstawowe wymagania i własności programu są następujące:

·    System operacyjny: Windows 98/Me/NT/2k/XP, Linux, Unix, Mac OS-X/OS-9

·    Wielkość pliku instalacyjnego do pobrania ze strony autorów: 2.3 MB (ZIP)

·    Wielkość pliku na dysku systemowym po instalacji (Windows, bez wtyczek): ok. 5 MB

·    Spolonizowany, w znacznej części, interfejs programu

·    Ważniejsze obsługiwane formaty dźwięku: WAV, MP3, OGG-VORBIS

·    Zastosowany koder/dekoder MP3: LAME-3.93.1 (wysokiej jakości, bezpłatny)

·    Alternatywny kodek: OGG VORBIS (jakościowo lepszy od MP3, bezpłatny)

·    Import plików MIDI, AIFF, NEXT/AU, IRCAM

·    Szerokie możliwości pracy z wtyczkami (plugins)

·    Licencja; GNU General Public Licence, otwarty kod źródłowy, bezpłatny

  

 

Powyższy obraz przedstawia okno aplikacji z otwartą zakładką efektów – można zobaczyć ich wachlarz.

W „tle” widać przebieg sygnału stereofonicznego po wielokrotnym zastosowaniu funkcji obwiedni.

 

Program pozwala m.in. na podstawową edycję (wklejanie, kopiowanie, usuwanie, łączenie/dzielenie ścieżek, itd.) sygnałów dźwiękowych. Oferuje ponadto wiele ciekawych i użytecznych efektów oraz filtrów. Posiada narzędzie do redukcji szumów,, które w wielu przypadkach działa bardzo skutecznie, a także generatory tonów. Możliwe jest normalizowanie i ustawianie poziomu dźwięku w poszczególnych ścieżkach i jego fragmentach oraz kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej. Bardzo ważna jest możliwość tworzenia dźwięku w kilku formatach (np. w popularnym obecnie MP3 lub w OGG). Dodatkowo, można to zrobić w szerokim zakresie jakości, w zależności od potrzeby użytkownika, ustalając żądaną przepływność bitową (bitrate), która jest regulowana w bardzo szerokich granicach - od 8 kbit/s, do 320 kbit/s. Uzyskuje się to dzięki dużym możliwościom kodeka LAME. W efekcie otrzymuje się właściwy kompromis pomiędzy pożądaną jakością pliku dźwiękowego, a jego wynikowym rozmiarem na dysku.

 

 

Kolejne okna Audacity - widoczne są możliwe ustawienia koderów (np. bitrate) oraz okienko narzędzia do analizy

widmowej sygnału dźwiękowego. Zastosowania analizatora widma pokazano na obrazkach poniżej.

  

 

Mini-animacja powyżej przedstawia 3-kolejne okna analizatora widma, z ta samą próbką

dźwięku w formacie MP3, ale zakodowaną z różną przepływnością bitową i różnymi kodekami.

Można zauważyć, jak ze spadkiem przepływności (bitrate) maleje szerokość widma dźwięku

(szerokość częstotliwościowa), co w praktyce oznacza pogarszanie jakości dźwięku. Przy okazji

uwidacznia się różnica pomiędzy kodekiem LAME, a profesjonalnym kodekiem MP3 Instytutu

FRAUNHOFFERA - LAME nieco bardziej obcina górne częstotliwości dźwięku.

 

 

Audacity pozwala na utworzenie widma dźwięku za pomocą własnego narzędzia. Można także wyeksportować plik tekstowy z zapisanymi informacjami o amplitudzie i częstotliwości, i następnie przenieść (skopiować) do arkusza kalkulacyjnego, gdzie zostaną przedstawione na stosownym wykresie (lub w postaci wielu wykresów - dla kilku próbek dźwięku). Jest to praktyczne i eleganckie rozwiązane w przypadku częstego porównywania jakości wielu próbek dźwięku. W dwóch okienkach powyżej zostało pokazane to samo spektrum (widmo) utworzone przez narzędzie Audacity oraz wygenerowane, na podstawie danych z pliku tekstowego, przez arkusz kalkulacyjny.

Dźwięk, którego widmo częstotliwościowe pokazano na tych obrazkach, został nagrany na płytę CD-Audio z tunera radiowego UKF-FM, a następnie przekonwertowano go doskonałym kodekiem - „Ogg Vorbis” na plik dźwiękowy typu „ogg”. Na spektrum wyraźnie widać prążek o częstotliwości równej dokładnie 19 kHz, co odpowiada częstotliwości sygnału pilota stereo stosowanego w radiofonii UKF-FM. Oznacza to (niestety), że jakość rozwiązań układowych tego tunera radiowego nie jest najlepsza, ponieważ jego projektanci nie zadbali o wytłumienie sygnału pilota – sygnał ten prawie całkowicie przenika do obwodów wyjściowych m.cz. tunera, zakłócając oryginalny sygnał akustyczny w zakresie wysokich częstotliwości. Jest to zaskakujące, ponieważ tuner wyprodukowany został przez tzw. renomowany, światowy koncern i sprzedawany za duże pieniądze... .

Jak wynika z przedstawionych, wyrywkowych przykładów, zastosowania programu Audacity mogą być naprawdę bardzo szerokie - od montażu, edycji i tworzenia efektów dźwięku wielościeżkowego (nie tylko mono/stereo), do analizy jakościowej i konwersji pomiędzy formatami. Niewielka część funkcji zawartych w menu programu jest jeszcze nieaktywna - autorzy umieścili je niejako na kredyt, planując w przyszłości ich uzupełnienie. Aplikacja ma czasem pewne tendencje do niestabilnej pracy, ale mając na uwadze fakt, że ciągle jest rozwijana oraz, że jest całkowicie bezpłatna, można o tym wyrozumiale zapomnieć.

Jak już wspomniano,, program jest systematycznie rozwijany, a już wkrótce można się spodziewać następnej wersji Audacity - 1.2 (jesień 2003r.). Aplikację - do niemal dowolnego systemu operacyjnego wraz z narzędziami dodatkowymi, można pobrać ze strony autorów: http://audacity.sourceforge.net/. Można tam również znaleźć odnośniki do stron z licznymi wtyczkami do programu. Audacity warto wypróbować!

 

^^^ Do początku strony ^^^

 

 Audacity 1.1.3...

Elektronika

Strona główna