Cool Edit 2000... Elektronika Strona główna
Uwagi nt. Cool Edit 2000 v. 1.1
(znana aplikacja do obróbki plików dźwiękowych, m.in. WAV i MP3)
 
System: Windows 98, na dysku: ok. 14 MB, plik inst."Ce2kmain.exe" = 8 645 474 bajtów, producent: Syntrillium Software, USA -http://www.cooledit.com, cena: ok. 360 zł z VAT. Program można, m.in., znaleźć na płycie Chip-CD z września 2001 r. dołączanej do czasopisma CHIP z tego numeru; jest to wersja shareware, jednak jej ograniczenia nie są znaczące.
W przypadku nie zarejestrowanej wersji programu Cool Edit 2000 należy tylko pogodzić się z niewielką niedogodnością: poszczególne funkcje oferowane przez program są podzielone na grupy. Podczas każdego uruchomieniu aplikacji wybieramy dwie grupy funkcji, z których będziemy mogli skorzystać w trakcie bieżącej sesji. Podczas następnego uruchomienia programu dokonamy nowego wyboru. W ten sposób mamy, więc dostęp do wszystkich funkcji - tyle tylko, że korzystanie z nich bywa czasami kłopotliwe. Tak też można całkiem wydajnie pracować: nie zarejestrowana wersja Cool Edita 2000 daje dostęp do ograniczonego zestawu funkcji. Zestaw tych funkcji należy zmieniać, jeśli jest tego konieczność, przy każdym starcie programu.
 
1. Instalacja: ustawianie optymalnej konfiguracji:
Po skopiowaniu pliku instalacyjnego program Cool Edit 2000 rozpocznijmy instalację aplikacji, klikając dwukrotnie plik CE2KMAIN.EXE. Gdy potwierdzimy chęć instalacji, używając przycisku OK, na ekranie pojawi się pytanie o folder docelowy. W kolejnym oknie dialogowym musimy określić, czy Cool Edit ma w przyszłości pełnić funkcję standardowego edytora i odtwarzacza plików WAV, MP3 i innych. Oczywiście wybór należy do nas, ale to złe rozwiązanie. Powinniśmy natomiast zaakceptować opcję korzystania z tzw. plików indeksowych (typu PK). Jeśli się na to zdecydujemy, Cool Edit założy pomocniczy zbiór dla każdego pliku, który wczytamy lub utworzymy. Pliki indeksowe przyspieszają później proces wczytywania i edycji materiału dźwiękowego. Na koniec musimy jeszcze określić lokalizację dwóch folderów tymczasowych - Cool Edit będzie wykorzystywał ten obszar jako pamięć "undo", która szybko może osiągnąć rozmiar kilku megabajtów. W tym przypadku możemy spokojnie zatwierdzić ustawienia domyślne (dwukrotnie wybieramy C:WINDOWS\TEMP).
 
2. Ominięcie ograniczeń aplikacji:
Po uruchomieniu programu zamknijmy najpierw ekran z tekstem umowy licencyjnej. Uzyskamy wówczas dostęp do okna wyboru funkcji. Jak wspomniano, w nie zarejestrowanej wersji Cool Edita jednocześnie możemy skorzystać tylko z dwóch spośród ośmiu grup funkcyjnych. O tym, które to mają być grupy, decydujemy każdorazowo podczas uruchamiania programu. Koniecznie wybierzmy pierwszą opcję: Save, External Clipboard Functionality and Sample Converting - w przeciwnym razie nie będziemy mogli zapisać żadnych plików WAVE. Oprócz tego najlepiej wybrać piątą pozycję (Amplify, Envelope, Channel Mixer and Normalize). W przypadku obróbki zaszumionych nagrań z płyt gramofonowych przydatna może być również opcja Filter and Noise Reduction.
 
3. Przygotowania do pierwszego nagrania:
Otwórzmy okno regulacji głośności, klikając dwukrotnie ikonę głośniczka znajdującą się w Polu systemowym. Wywołując funkcję Opcje-Właściwości-Ustaw głośność dla nagrywania, wyświetlmy na ekranie parametry konfiguracji nagrywania. W programie Cool Edit uaktywniamy z kolei parametr Options-Monitor Record Level. Umożliwi to wyświetlanie wskaźnika wysterowania w dolnej części okna edytora. Mechanizm ten jest znacznie dokładniejszy niż kolorowy wykres słupkowy, oferowany przez okno regulacji głośności Windows. Włączamy urządzenie odtwarzające i wyszukujemy jak najgłośniejszy fragment utworu muzycznego. W oknie regulacji głośności Windows przesuwamy suwak wejścia liniowego (Line-in) w taki sposób, aby amplituda sygnału, pokazywana na wykresie Cool Edita, była jak najbardziej zbliżona do zera, ale nie osiągała całkowicie takiej wartości. Wywołujemy teraz opcję File-New. Na ekranie pojawi się okno New Waveform, w którym możemy określić jakość tworzonego nagrania (częstotliwość i rozdzielczość próbkowania, tryb mono lub stereo). Ze względu na to, że Cool Edit oferuje już standardowo odpowiednie parametry (44,1 kHz, 16 bitów, stereo), wystarczy je tylko zatwierdzić przyciskiem OK.
 
4. Widok okna aplikacji i opcje konfiguracyjne:
 
 
5. Uwaga:
Obecnie są już dostępne nowsze wersje tego programu - Cool Edit 2 Pro i 2.1 Pro - znacznie wzbogacone funkcjonalnie i o poszerzonym zakresie obsługiwanych typów plików dźwiękowych. Jednak cena ostatniej - najnowszej wersji programu (v.2.1-Pro) jest bardzo wysoka, jak na nasze warunki i wynosi ok. 1000 zł. Dlatego warto się zapoznać z bezpłatną alternatywą dla Cool Edita, jakim stał się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy program "Audacity-1.1.3", którego opis znajduje się tutaj. Nie posiada on co prawda tak dużego spektrum narzędzi, jak płatny Cool Edit, jednak dla bardzo wielu domowych i półprofesjonalnych zastosowań w zupełności wystarczy. Jego mniejsza złożoność okazuje się często istotną zaletą (w stosunku do Cool Edita) i pozwala na szybką i intuicyjną realizację wykonywanych zadań, zwłaszcza, ze jest w znacznej części spolszczony (!).
Cool Edit 2000... Elektronika Góra dokumentu