ICAP/4 wersja 8.3.9...

Elektronika

Strona główna

 

                                            - Program ICAP/4 w wersji 8.3.9 –

 

                                   

 

Program ICAP/4 w wersji 8.3.9 - jedna z najnowszych wersji, opublikowana w III - kwartale 2001r. – jest

wszechstronnym i rozbudowanym narzędziem nie tylko do przeprowadzania nawet bardzo złożonych symulacji

rozbudowanych układów elektronicznych, ale również służy do edycji i rysowania schematów układów

elektronicznych. Może zostać wykorzystany do projektowania płytek drukowanych (PCB). Posiada w swojej

bazie danych dużą (zależną od wersji programu) ilość modeli elementów i podstawowych układów elektronicznych.

Tą bazę danych modeli można uzupełniać o modele elementów dostępnych w internecie, bądź o nowe elementy,

które edytuje się od podstaw z poziomu programu ICAP/4. Program ten posiada ogromną ilość opcji – szczególnie

w zakresie dostosowania symulacji oraz jej wyników do aktualnych potrzeb użytkownika. Należy przy tym

zauważyć, że program ICAP/4 nie wymaga, ze strony komputera, na którym jest użytkowany, dużej ilości mocy

obliczeniowej, ani zasobów pamięci RAM, co w systemach operacyjnych z rodziny Windows, nie jest obecnie

regułą. Ponadto w czasie codziennej eksploatacji nie widać tendencji do niestabilnej pracy programu. Inną istotną

cechą programu jest jego interaktywność, to znaczy w dowolnym momencie analizy można zmieniać wartości

elementów i natychmiast uzyskuje się zaktualizowane wyniki przeprowadzanej analizy. Pewną gwarancją jakości

tej aplikacji fakt, że jej autorzy ściśle współpracują z Uniwersytetem Berkeley w Kalifornii (USA), który posiada

wielkie doświadczenie w tworzeniu aplikacji typu Spice. Warto wspomnieć o tym, że producent tego

oprogramowania oferuje kilka wersji tej aplikacji, w tym demonstracyjne - bezpłatne - zawierające pewne

ograniczenia (np. co do ilości elementów), lecz w pełni funkcjonalne.

              

         Ilustracja przedstawiająca przykładowy wynik pracy (wzmacniacz m. cz.) edytora schematów progr.  ICAP/4 :

                  

               ... oraz obliczona i wykreślona charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa tego wzmacniacza:

          

                ... a także obliczony i wykreślony zespół charakterystyk czasowych innego układu elektronicznego:

 

         

Okno programu  ICAP/4 po dokonaniu symulacji, zawierające obrazy "próbnika"  - napięć stałych i charakterystyk czasowych:

 

Podstawowe cechy aplikacji ICAP/4 w wersji 8.3.9 są następujące:

·     Praca w systemach operacyjnych: Windows 95/98/98SE/Me/NT/2000

·     Potrzebne miejsce na dysku, w zależności od wersji: ok. 25...40 MB

·     Edytor schematów elektrycznych

·     Możliwość dowolnej edycji symboli przyrządów elektronicznych i bloków funkcjonalnych

·     Menedżer biblioteki modeli przyrządów elektronicznych

·     Symulacja układów elektronicznych analogowych, cyfrowych i mieszanych

·     Interaktywność procesu symulacji (np. na zmiany elementów)

·     Wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym (kasowanie, dodawanie, skalowanie przebiegów)

·     Elementy - modele - stosowane w programach SPICE2 i SPICE3

·     Bardzo rozbudowana i wszechstronna analiza symulacyjna

·     Duża liczba możliwych działań (np. matematycznych) na modelach

·     Możliwość wykorzystywania skryptów pomiarowych - automatyzacja pracy

·     Dobrze opracowany i indywidualnie edytowalny system pomocy

Na zakończenie jeszcze kilka uwag natury ogólnej. Aplikacja ICAP/4 to doskonałe narzędzie nie tylko dla projektantów

i konstruktorów urządzeń elektronicznych, ale także dla uczniów, studentów i hobbystów - elektroników  (szczególnie

bezpłatna wersja testowa). Jednak zawsze należy pamiętać o tym, że wyniki uzyskiwane w procesach symulacji są

na tyle dokładne i wiarygodne, na ile posiadamy pewność, że wybrane przez nas modele elementów, odpowiadają ich

rzeczywistej reprezentacji w analizowanym układzie. Inaczej mówiąc, należy bardzo starannie i w sposób przemyślany

dobierać modele i parametry symulacji do konkretnego przypadku analizowanego układu. Wówczas wynik symulacji

będzie odpowiadał rzeczywistym wartościom, a sam program zostanie w odpowiedni sposób wykorzystany, dając jego

użytkownikowi dużą satysfakcję i nierzadko wiele wymiernych korzyści.

 

ICAP/4 wersja 8.3.9...

Elektronika

Do góry