Linux

Strona główna

 LOGO MANDRIVA

Mandriva 2005 LE (Limited Edition)

 

·  Uwagi ogólne

W czerwcu 2005r. ukazał się kolejny numer czasopisma "Linux Magazine" zawierający płytę DVD
z nową
wersją dystrybucji autorstwa połączonych firm Mandrakesoft i Connectiva o nazwie
Mandriva 2005 LE
.
Jest to podstawowe wydanie typu "download" - ekwiwalent zawartości 3 płyt CD.
Wydanie to stanowi
bezpośrednią kontynuację dystrybucji Mandrakelinux 10.1/10.2 - na około półroczny
okres przejściowy,
podczas którego obie połączone niedawno ze sobą firmy, wydadzą następną, współną
dystrybucję.
Warto dodać, ze miesiąc później w czasopiśmie "Linux+Extra!" rówmież ukazało się to wydanie
systemu,
jednak (tradycyjnie już) znacznie wzbogacone o starannie dobrany pakiet dodatkowych aplikacji
(zawiera aż
7 płyt CD). Oczywiście tą wersję Mandriva 2005 LE można polecić zdecydowanie bardziej
(obrazek poniżej).


Mandriva 2005 w Linux+Extra!


·  Cechy Mandriva 2005 LE
Kernel 2.6.11, KDE 3.3.2, Gnome 2.8.3, kompilator GCC 3.4.3.
Mandriva 2005 LE zawiera m.in. przeglądarkę Mozilla Firefox 1.0.2, cdrecord 2.01, Open Office 1.1.4,

obsługę dwuwarstwowych płyt DVD+R, GnuPG w nowej wersji 1.4.0 oraz oprogramowanie bazodanowe

MySQL 4.1.11. Ponadto wiele innych programów jest w nowszej wersji, niż w Mandrakelinux 10.1.

·  PODSUMOWANIE
Dystrybucja Mandriva 2005 LE jest udoskonaloną i uaktualnioną wersją Mandrakelinux 10.1, choć
różnice pomiędzy nimi nie są już tak wielkie, jak pomiędzy Mandrakelinux 10.1, a  9.2. Niemniej, dla
wszystkich zwolenników tej dystrybucji, którzy przykładają dużą wagę do aktualności posiadanego systemu
i programów, ukazanie się Mandriva 2005 LE na pewno będzie zachętą do aktualizacji posiadanej wersji
Mandrakelinux. Szczególnie przy wykorzystaniu obszernego pakietu Mandriva 2005 LE zawartego
w czasopiśmie "Limux+Extra".
 

Linux

Do góry