Opis symulacji...

Elektronika

Strona główna

 

- Praktyczny pokaz zastosowania aplikacji ICAP/4-Windows-demo-v.8.3.9-build 1726 -

     Analiza wzmacniacza m.cz. z popularnym ukł. operacyjnym uA-741

 

1.Schemat układu

Schemat układu może zostać wykreślony przy pomocy aplikacji pomocniczej zawartej w programie

ICAP/4. Dzięki dość bogatej bibliotece elementów standardowych, rysowanie schematu elektrycznego

przebiega bardzo sprawnie. Wynik pracy edytora schematów jest przedstawiony na poniższym rysunku

i jest on zapisywany w postaci pliku o rozszerzeniu „dwg”.

 

 

2. Symulacja wstępna przedstawionego układu w dziedzinie charakterystyk

    amplitudowo-częstotliwościowych oraz funkcji przenoszenia

Jest to jedna z pierwszych czynności przeprowadzanych podczas dokonywania analizy symulacyjnej przy

pomocy ICAP/4. W zależności od stopnia skomplikowania testowanego układu, od wybranego kroku

(przedziału czasu), a także od ilości i rodzaju wskazanych parametrów do analizy, praca aplikacji może trwać

od kilkunastu sekund, do wielu minut. Wynik tej symulacji zostają przedstawione jako uproszczone przebiegi

wybranych wcześniej charakterystyk układu. Jest to punktem wyjścia do dalszej, dokładnej analizy poszczególnych

parametrów układu. Wygląd okna aplikacji tej części analizy pokazuje poniższa fotografia.

 

 

3.Symulacja dokładna wybranych charakterystyk

Po przeprowadzeniu symulacji „wstępnej”, można już wykonać dokładną symulację układu elektronicznego

przykładowego wzmacniacza m.cz.. Wcześniej należy określić parametry, które mają zostać sprawdzone

oraz typ charakterystyk, włącznie z „kosmetyką” graficzną wykresów (np. skala liniowa, logarytmiczna, kolory,

siatka, itp.). Po wykonaniu tego można już przystąpić do pracy. Jej efekty, czyli odpowiednie wykresy zależności

amplitudowo-czasowych i amplitudowo-częstotliwościowych  pokazują poniższe wykresy:

 

Jeśli jesteśmy zainteresowani obejrzeniem symulacji w wąskim zakresie czasowym, to można wykorzystać funkcję

powiększania fragmentu wykresu, w którą wyposażono program ICAP/4. Ilustruje to rysunek poniżej:

Jak widać, możliwości aplikacji ICAP/4-demo są niemałe. Podobnie, jak dla edytora schematów, tak i dla wykresów,

wynik pracy może być zapisany w pliku o rozszerzeniu „grf”. Aplikacja w wielu przypadkach pozwala dość dobrze

przewidzieć parametry układu elektronicznego, bez konieczności przeprowadzania czasochłonnych pomiarów.

Ułatwia i przyśpiesza to proces projektowania układów elektronicznych. Należy jednak zawsze zadbać o dobór

właściwych modeli elementów zawartych w aplikacji, ponieważ od tego w znacznym stopniu zależy dokładność

i wiarygodność uzyskanych wyników symulacji. W przypadku wersji „demo” programu należy nie zapomnieć

o ograniczeniu ilości elementów układu do ok. 20.

 

Opis symulacji...

Elektronika

Do góry