Nie zaśmiecaj...

Scenariusze lekcji

Strona główna

 

Scenariusz lekcji 7 - Zajęcia z Kółka Ekologicznego, przyroda klasa V

Temat: „Nie zaśmiecaj środowiska”

Cele lekcji – uczeń:

·    na źródła zanieczyszczenia środowiska,

·    zna pojęcie recyklingu,

·    potrafi segregować odpady,

·    potrafi orientować się w terenie,

·    zna obsługę komputera

Metody asymilacji wiedzy: - praktyczna

Środki dydaktyczne: - edukacyjny program komputerowy pt. „Chcę, aby

                                   na moim niebie było Słońce”, plan okolic szkoły, pisaki

Typ lekcji: - lekcja poświęcona poszerzeniu wiadomości

                                                            Tok lekcji:

Część lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Organizacyjna

Przywitanie z grupą i sprawdzenie obecności

Odwzajemnienie powitania

Nawiązująca

Podanie tematu zajęć

Uczniowie zapisują temat

Postępująca

1.Ćwiczenie – uczniowie włączają komputery i na podstawie programu komputerowego oczyszczają planetę ze śmieci.

2.Ćwiczenie – uczniowie podają sposoby zagospodarowania śmieci, które w tej zabawie pozbierali.

3.Ćwiczenie – uczniowie wychodzą w teren i na planie okolic szkoły nanoszą miejsca, gdzie są wytwarzane śmieci, zaznaczają również miejsca z terenami zielonymi.

Uczniowie wykonują polecenia

Podsumowująca

Opis wrażeń estetycznych

Uczniowie dzielą się wrażeniami

Ewaluacja

Rozdaje karty do oceny zajęć

Wypełniają karty ewaluacji

 

               

             Fot:  Przy komputerze z programem „Chcę, aby na moim niebie było Słońce”

 

Nie zaśmiecaj...

Scenariusze lekcji

Do góry