Baza danych...

Scenariusze lekcji

Strona główna

 

                     Scenariusz lekcji 8 - Godzina wychowawcza, klasa IV

Temat: Baza danych

Cele lekcji- uczeń:

·     potrafi podać cechy charakteru, które ceni u innych,

·     potrafi podać cechy dobrego kolegi i koleżanki,

·     wyjaśni, które są dla niego, najważniejsze,

·     wykona charakterystykę grup zodiakalnych

Metody:

·     pogadanka,

·     samodzielnego uczenia się,

·     praktyczna

Strategia:

·     asocjacyjna A

·     operacyjna O

 

Środki dydaktyczne - kartki i długopisy dla każdego ucznia, szpilki, karty pracy.

Literatura -  „Polubić szkołę”, M. Chomczyńska-Miliszkiewicz.

 

Tok lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Organizacyjna

Przywitanie się z klasą, sprawdzenie obecności

Odwzajemnienie powitania

Nawiązująca

Podanie tematu

Zapisuje temat

Postępująca

1.Poleca wykonanie ćwiczenia

wg instrukcji i sam wykonuje ćwiczenie pierwsze

2.Poleca wykonanie ćwiczenia

drugiego

Czyta instrukcję, przygotowuje kartkę z odpowiedziami na pytania

Czyta instrukcję, dobiera się w grupy, wymienia poglądy, wnioski i zapisuje je w karcie

Podsumowująca

 

 

Ewaluacja

Rozdaje karty do oceny zajęć

i samooceny

Dokonuje oceny zajęć i samooceny przy

pomocy karty graficznej

 

                                         Karta pracy.

1. Podpisz swoją kartę pracy imieniem i napisz odpowiedzi na następujące pytania:

    a/ jakie cechy charakteru cenisz u koleżanek i kolegów?

    b/ o czym marzysz?

    c/ kiedy ostatni raz płakałem i dlaczego?

    d/ cecha dobrego kolegi (koleżanki)

Kartkę przypnij do piersi, a następnie, chodząc po sali, zapoznaj się z ich treścią.

 

2. Dobierz się w grupy o tych samych znakach zodiaku.

    a/ podajcie podobieństwa i różnice między wami

    b/ napiszcie charakterystykę swojej grupy

                                                Koniec scenariusz 8

 

Baza danych...

Scenariusze lekcji

Do góry