Więzi między...

Scenariusze lekcji

Strona główna

 

                Scenariusz lekcji 9 - Godzina wychowawcza, klasa IV

Temat: Więzi między ludźmi

Cele lekcji - uczeń:

·     potrafi podać elementy łączące ludzi,

·     zna bariery w kontaktach między ludźmi,

·     wyjaśni, co to jest więź duchowa,

·     ocenia znaczenie koleżeństwa, przyjaźni i sympatii w życiu człowieka

Metody:

·     asymilacji wiedzy, pogadanka

·     praktyczne

·     samodzielnego uczenia się

Środki dydaktyczne - karty pracy, papier, flamastry

Strategia lekcji:

·     asocjacyjna A

·     operacyjna O

·     problemowa P

Literatura - „Dorastanie do miłości”, Maria Kurek.

                                                 Tok lekcji:

 

Tok lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Organizacyjna

Przywitanie się z klasą

i gośćmi, sprawdzenie obecności

Odwzajemnienie powitania

Nawiązująca

Podanie tematu, podział klasy na zespoły, wyjaśnienie zasad pracy

Zapisanie tematu

Postępująca

Poleca wykonanie ćwiczenia pierwszego wg instrukcji, kontroluje przebieg pracy

 Poleca wykonanie drugiego ćwiczenia

 Rozdaje karty do ćwiczenia trzeciego i wyjaśnia je

Poleca wykonanie czwartego ćwiczenia

Kontroluje poprawność

i przebieg ćwiczeń

Czyta instrukcję, wymienia poglądy, podkreśla elementy

 

Analizuje pojęcia i wyjaśnia je

 

Analizuje i wykonuje polecenie

  

Samodzielnie analizuje i wykonuje polecenie

 

Podsumowująca

Prosi o przedstawienie wniosków: - co buduje,

a co utrudnia więzi pomiędzy ludźmi?

Na podstawie swoich schematów, odpowiadają na pytania

Ewaluacja

 

 

 

                                                   Karta pracy.

1.Podkreśl te elementy, które twoim zdaniem pogłębiają więzi między ludźmi:

- troska                                - zrozumienie                                    

- pomoc                               - zaufanie                                          

- umiejętność słuchania        - umiejętność przebaczania

- szacunek i akceptacja        - umiejętność przepraszania

- delikatność

 

2. Co dla ciebie znaczy?:

    - koleżeństwo

    - przyjaźń

    - sympatia

 

3. Na schemacie wpisz swoje imię w środku, a na zewnątrz - w prostokąty - imiona osób,

    z którymi łączą ciebie bliskie więzy. Na liniach łączących ciebie z daną osobą, wpisz, na czym

    się opiera ta więź (np. pomoc, troska, szczerość,  ... ):

                   

4. Na schemacie wpisz imiona osób, z którymi od dłuższego już czasu nie możesz się porozumieć.

    Na liniach wpisz uczucia, jakie są między wami (np. niechęć, wrogość, nienawiść, złość, obraza, ...):

                    

                                                    Koniec scenariusza 9

 

Więzi między...

Scenariusze lekcji

Do góry